Hemnes Snøscooterforening

Historikk

Tilbakeblikk i historien til Hemnes Snøscooterforening.

Det konstituerende møte ble holdt i Bleikvasslia 25. mars 1971. Det var 18 personer tilstede og første styre besto av følgende personer:

  • Forman Kåre Karlsen
  • Sekretær Normann Iversen
  • Kasserer Asbjørn Svartvassmo
  • Styremedlem Arnt Sundsli
  • Styremedlem Einar Iversen
  • Styremedlem Jakob Nerleirmo

Kontingent ble satt til kr. 10.- for støttemedlem kr. 5.- Sakene på det første styremøte var som i dag utarbeide skriv til avisene, utarbeide skriv til Friluftsnemda og å møte på det første møte som Friluftsnemda skulle ha hvor reguleringsbestemmelsene for snøscooterkjøring i Hemnes skulle behandles.

Av innkalling til årsmøte i 1972 kan vi lese: ”Vennligst møt frem og få gjerne med deg en eller flere nye medlemmer. Der viser seg at vårt arbeid har båret frukter og med felles arbeid og innsats må det være grunn til å tro at det vil bli brukbare og ordnede forhold for snøscooterkjøring i Hemnes kommune”

Årsmelding for 1972 viser også at foreningen har 49 medlemmer derav 11 støttemedlemmer.