Hemnes Snøscooterforening

Løyper

I tabellen finner du informasjon og status på hver enkelt løype.

Nederste tabell viser fiskeløper og påkjøringer fra hyttefelt.

Løypekort kan kjøpes i Gomap appen eller på: Scooterlisens.no
Kart over islagte vann: Iskart.no

Butikker som selger løypekort:
  • Bjerka Maskin & Scooter
  • Bygg-mix Korgen
  • Coop Marked Bleikvassli
Løypekart Hemnes Kommune
*Åpningsdato avhenger av snømengde og kjøreforhold i løypetrase.
*Ved å trykke på løypestrekning med Grønn skrift, kommer det opp
mer detaljert info om hver enkelt trasè.
Løype NR Strekning Lengde Status Info
L1 Bjerka - Store Målvatn(X-L2 Store Målvatn) 10 km
Åpen
L2 Bjerkadalen - Kjennsvatn 23 km
Åpen
L4 Kjennsvatn - Leirbotnet 12 km
Åpen
L5 Leirbotnet - Brygfjelldalen 13 km
Åpen
L6 Rundmoen - Nilsskog(X-L9 Nilsskog) 4,3 km
Åpen
L7 Rundmoen - Sørhaugen 13 km
Åpen
L8 Sørhaugen - Korgfjellet(X-L7 Sørhaugen) 6 km
Åpen
L9 Brygfjelldalen - Bleikvatnet - Bleikvasslia 19 km
Åpen
L10 Bleikvasslia - Kongsdalen - Røsvatnet 20 km
Åpen
L11 Tustervatn - Røssvatn - Granheim 46 km
Åpen
L12 Straumen - Kjerringnes til grense Hattfjelldal 1,3 km
Åpen
L13 Grønnlikrysset - Skihytta i Bleikvasslia 1,2 km
Stengt
Åpens kun
ved arangement
Løype NR Strekning Lengde Status Info
F1 Stormålvatnet - Storholmen
Påkobling til Løype 2
Hyttefelt Målvatn
1 km
Åpen
F2 Skarpvika - Tustervasstraumen
Påkobling Løype 11
Tustervasstraumen
1 km
Stengt
F3 Kvalneset - Kvalbukta
Påkobling Løype 11
Kvalbukta
1,2 km
Åpen
F4 Laneset - Lanesbukta - Sundsåsen
Påkobling Løype 11
Lanesbukta - Sundsåsen
2 km
Åpen
F5 Elvneset - Stubbli
Påkobling Løype 10
hyttefelt Elvneset - Stubbli
3,2 km
Åpen
F6 Sundslia - Steikvasselva - Rødlia - Nymoen
Fiskeløype og påkobling Løype 11
fra hytter på Nordbukta
10 km
Åpen

LØYPE 1

Bjerka - Store Målvatn(X-L2 Store Målvatn)

Løypa starter på parkeringsplass ved skogsveien i Bjerkalia. Fra parkeringsplassen går løypa opp gjennom Bjerkalia. Her treffer løypa skogsbilveien som følges et stykke, før den går over Vekthaugen og ned til Stormålvatnet. Her kobles den på løype 2.

LØYPE 2

Bjerkadalen - Kjennsvatn

Løypa går fra parkeringsplass i Bjerkadalen og følger veitrase forbi Skruvnaglen. Videre krysser den over Lille Målvatnet, for så på langs av Stormålvatnet via Bleikingan til anleggsveien ved Kjennsvatnet. Den går så videre til kraftstasjon ved vestre Kjennsvatn, hvor den kobles til løype 4.

LØYPE 4

Kjennsvatn - Leirbotnet

Løypa starter ved kraftstasjon vestre Kjennsvatn. Den går opp Kjennsvasslia, over fjellet og ned i Leirbotnet. Den følger anleggsvei ned til parkering i Tverrå.
I Leirbotnet fortsetter løype 5 videre.

LØYPE 5

Leirbotnet - Brygfjelldalen

Løypa starter ved påkobling til løype 4 i Leirbotnet. Fra Leirbotnet går løypa opp Mørkbekklia og gjennom Fagerlidalen via Durmålsvatnet og Brygfjellet og ned til Innerdalen. Det er mulighet for parkering ved kryssingen av fylkesveien på gnr 127 bnr 3.

LØYPE 6

Rundmoen - Nilsskog(X-L9 Nilsskog)

Løype 6 begynner ved parkering på Rundmoen. Den følger Brygfjelldalen opp til Nilsskog, hvor den kobles på Løype 9.

LØYPE 7

Rundmoen - Sørhaugen(X-L8 Sørhaugen)

Løype starter ved parkering på Rundmoen, krysser Fylkesvei 806 ved avkjøring til Rundmoen. Den krysser så elva og går opp til anleggsveien. Følger veien ett lite stykke, for den svinger av mot Fagervollan. Den går så videre opp mot Gulltjønna, og kobles på Løype 8 ved Korgfjellet Fjellstue.

LØYPE 8

Sørhaugen - Korgfjellet

Starter ved parkeringsplass på Sørhaugen, går ett lite stykke på norsiden av gammle E6. Krysser E6 ved Preikstolmoen og går videre opp til Korgfjellet Fjellstue. Der linkes Den med Løype 7.

LØYPE 9

Brygfjelldalen - Bleikvatnet

Løypa starter ved Nilskog, går over Slegda og ned på Grønnvatnet. Den går så videre over Bleikvatnet til Gruva. På toppen av Gruvabakken krysser den veien og følger den til kryssing av fylkesvei 324. Den går så over Stormyra, hvor den kobles på L10 og avstikkeren til Butikken i Bleikvasslia.

LØYPE 10

Bleikvatnet - Bleikvassli - Kongsdalen - Røsvatnet

Løypa begynner ved parkeringsplass i Hallvarddalen. Fra Hallvarddalen går den over til Kongsdalen og følger sørsiden av fylkesvei 324. Ved Daleng krysser løypa fylkesveien og går deretter nord for Svartvatnet, før den igjen krysser fylkesveien ved Røsvassbukt. Herfra går løypa på langs av Røssvassbukta før den kobles på løype L11 i Nordvatnet.

LØYPE 11

Bleikvassli - Tustervatn - Røssvatn - Granheim

Løypa begynner ved parkeringsplass i Hallvarddalen. Den har en avstikker som går over Stormyra og til Bleikvassli sentrum. Løypa avsluttes ved butikken i Bleikvasslia. Fra parkeringen følger løypa Hallvarddalen til Tustervassdammen, og følger vestsiden over Tustervatnet.
Den krysser så fylkesvei 331 og videre over Røssvatnet til Hjartfjellneset og til Skardbukta. Herfra østover til Granheim hvor den krysser fylkesvei 324.

LØYPE 12

Straumen - Kjerringnes

Løypestart er fra tilkobling på isen til løype 11. Herfra går den over til Hattfjelldal ved Kjerringneset. Videre på Hattfjelldalsiden går løypen over til Sverige.