Hemnes Snøscooterforening

Løyper

I tabellen under finner du informasjon om løypene.

Kart over islagte vann: Iskart.no

Løypekort kan kjøpes i GoMap appen
eller i butikk hos:

  • Bjerka Maskin & Scooter
  • Bygg-mix Korgen
  • Coop Marked Bleikvassli
Løypekart Hemnes Kommune
*Åpningsdato avhenger av snømengde og kjøreforhold i løypetrase.
*Ved å trykke på løypestrekning med Grønn skrift, kommer det opp
mer detaljert info om hver enkelt trasè.
Løype NR Strekning Lengde Status Info
L1 Bjerka - Store Målvatn(X-L2 Store Målvatn) 10 km
Stengt
L2 Bjerkadalen - Kjennsvatn 23 km
Stengt
L3 Kjennsvatn - Lauritsbokta(X-L4 Vestre Kjennsvatn) 3 km
Stengt
Ikke Klar/
Under Behandling
L4 Kjennsvatn - Leirbotnet 12 km
Stengt
L5 Leirbotnet - Brygfjelldalen 13 km
Stengt
L6 Rundmoen - Nilsskog(X-L9 Nilsskog) 4,3 km
Stengt
L7 Rundmoen - Sørhaugen(X-L8 Sørhaugen) 11,5 km
Stengt
Ikke klar/
Under behandling
L8 Sørhaugen - Korgfjellet 3 km
Stengt
Ikke Klar/
Under Behandling
L9 Brygfjelldalen - Bleikvatnet 19 km
Stengt
L10 Bleikvatnet - Bleikvassli - Kongsdalen - Røsvatnet 35,5 km
Stengt
L11 Bleikvassli - Tustervatn - Røssvatn - Granheim 46 km
Stengt
L12 Straumen - Kjerringnes 1,3 km
Stengt

LØYPE 1

Bjerka - Store Målvatn(X-L2 Store Målvatn)

Løypa starter på parkeringsplass ved skogsveien i Bjerkalia. Fra parkeringsplassen går løypa opp gjennom Bjerkalia. Her treffer løypa skogsbilveien som følges et stykke, før den går over Vekthaugen og ned til Stormålvatnet. Her kobles den på løype 2.

LØYPE 2

Bjerkadalen - Kjennsvatn

Løypa går fra parkeringsplass i Bjerkadalen og følger veitrase forbi Skruvnaglen. Videre krysser den over Lille Målvatnet, for så på langs av Stormålvatnet via Bleikingan til anleggsveien ved Kjennsvatnet. Den går så videre til kraftstasjon ved vestre Kjennsvatn, hvor den kobles til løype 3 og 4.

LØYPE 3

Kjennsvatn - Lauritsbokta(X-L4 Vestre Kjennsvatn)

Løype knyttes med løype 4 ved kraftstasjon vestre Kjennsvatn. Den følger så anleggsveien frem til Laurisbukta. Løypa går forbi turisthytte ved Kjennsvatnet.

LØYPE 4

Kjennsvatn - Leirbotnet

Løypa starter ved kraftstasjon vestre Kjennsvatn. Den går opp Kjennsvasslia, over fjellet og ned i Leirbotnet. Den følger anleggsvei ned til parkering i Tverrå.
I Leirbotnet fortsetter løype 5 videre.

LØYPE 5

Leirbotnet - Brygfjelldalen

Løypa starter ved påkobling til løype 4 i Leirbotnet. Fra Leirbotnet går løypa opp Mørkbekklia og gjennom Fagerlidalen via Durmålsvatnet og Brygfjellet og ned til Innerdalen. Det er mulighet for parkering ved kryssingen av fylkesveien på gnr 127 bnr 3.

LØYPE 6

Rundmoen - Nilsskog(X-L9 Nilsskog)

Løype 6 begynner ved parkering på Rundmoen. Den følger Brygfjelldalen opp til Nilsskog, hvor den kobles på Løype 9.

LØYPE 7

Rundmoen - Sørhaugen(X-L8 Sørhaugen)

LØYPE 8

Sørhaugen - Korgfjellet

LØYPE 9

Brygfjelldalen - Bleikvatnet

Løypa starter ved Nilskog, går over Slegda og ned på Grønnvatnet. Den går så videre over Bleikvatnet til Gruva. På toppen av Gruvabakken krysser den veien og følger den til kryssing av fylkesvei 324. Den går så over Stormyra, hvor den kobles på L10 og avstikkeren til Butikken i Bleikvasslia.

LØYPE 10

Bleikvatnet - Bleikvassli - Kongsdalen - Røsvatnet

Løypa begynner ved parkeringsplass i Hallvarddalen. Fra Hallvarddalen går den over til Kongsdalen og følger sørsiden av fylkesvei 324. Ved Daleng krysser løypa fylkesveien og går deretter nord for Svartvatnet, før den igjen krysser fylkesveien ved Røsvassbukt. Herfra går løypa på langs av Røssvassbukta før den kobles på løype L11 i Nordvatnet.

LØYPE 11

Bleikvassli - Tustervatn - Røssvatn - Granheim

Løypa begynner ved parkeringsplass i Hallvarddalen. Den har en avstikker som går over Stormyra og til Bleikvassli sentrum. Løypa avsluttes ved butikken i Bleikvasslia. Fra parkeringen følger løypa Hallvarddalen til Tustervassdammen, og følger vestsiden over Tustervatnet.
Den krysser så fylkesvei 331 og videre over Røssvatnet til Hjartfjellneset og til Skardbukta. Herfra østover til Granheim hvor den krysser fylkesvei 324.

LØYPE 12

Straumen - Kjerringnes

Løypestart er fra tilkobling på isen til løype 11. Herfra går den over til Hattfjelldal ved Kjerringneset. Videre på Hattfjelldalsiden går løypen over til Sverige.