Hemnes Snøscooterforening

Siste nytt - her legger vi ut siste nytt fra snøscootermiljøet

3. Januar 2018

Oppdatering av snøscooterforeningens nettside

Foreningen har nå fått ny webansvarlig og siden har fått seg en skikkelig oppdatering. Gammle inlegg og dokumenter er blitt fjernet, for bedre oversikt.
Siden har også fått nytt og mer moderne utseene.

WWW

14. Juni 2017

Hemnes Snøscooterforening deltok som driftsansvarlig for løypenettet i Hemnes på evalueringsmøte med reindrifta i forhold til L9 - Korgfjellet - Tustervatn dam.

Kort oppsummert sier Helge Anti at de ikke har hatt noen negative opplevelser med Korgfjelløypa denne sesongen. Det viktigste for dem er at stengingen respekteres når de kommer med rein fra vinterbeite som vil være rundt 15. april.

Helge sier at de registrerer at det er mindre spor i fjellet etter etableringen av løypenettet, så i så henseende er det positivt der også.

Klage på L9 og de to andre løypene i Hemnes er fortsatt under behandling.

3. Mai 2017

Da var snøscootersesongen over for i år og alle løyper er nå STENGT.

Hemnes Snøscooterforening takker alle frivillige som har deltatt i løypearbeidet i sesongen, og også en takk til brukerne som i stor grad har respektert lover og regler og holdt seg i løypenettet.

14. April 2017

Beskjed fra Hemnes kommune:

Alle løypene unntatt løypene på Røsvatnet stenger tirsdag 25. april klokken 18.00. Løypene på Røsvatnet, og Tustervatnet stenger 5. mai.

L1 - Bjerkadalen - til L2 Kjendsvasslia og L10 - Parkering Bjerkalia til L1 stenges onsdag 19. april klokken 16.00 på grunn av mye rein i området.

Vi oppfordrer alle til å vise hensyn til reindrifta og å respektere stengingen.

Kjøring med hyttedispensasjon er fortsatt tillatt. De andre løypene er åpne til 25. april så fremt det ikke kommer andre meldinger om stenging.