Hemnes Snøscooterforening

Siste nytt - her legger vi ut siste nytt fra snøscootermiljøet

5. Mai 2020

Alle løyper er nå stengt.

25. April 2020

Stening av løypenett

Alle løyper er nå stengt, med untak av L12. Det kan fortsatt kjøres på Isen over Røsvatnet og Tustervatnet, men resterende av L10 og L11 er stengt.

17. April 2020

Ny dato for stenging av Løyper

Reindriften har nå valgt å avvente flytting av rein på grunn av ekstreme snømengder.
Det betyr at kommunen holder løypene åpen til 25. April hvis ikke noe uforutsett skjer.

loype

15. April 2020

Stenging av løyper

Hemnes Kommune vil stenge løyper nord for Bleikvassli Lørdag kveld, 18.04.2020. Dette av hensyn til reindriften. Isen på Røssvatnet skal vurderes i løpet av uka, så blir det tatt stilling til eventuell stenging der.

05. April 2020

Åpning av løyper

Løype 4 mellom Kjensvatnet og Leirbotnet er nå åpnet igjen. Samme gjelder for løype i Røsvassbukta.

Det er en del krav/sørpe på Røsvatnet og Tustervatnet. Ver OBS på dette detsom du kjører med sluffe eller kjelke.

23. Mars 2020

Værforhold og rasfare

På grunn av værforhold og stor snøskredfare er løype 4 mellom Kjensvatnet og Leribotnet stengt. Hemnes kommune vurderer situasjonen fortøpende.

6. Mars 2020

Røsvatnet

Da er løype 11 fra Tustervassdammen til Hjartfjellneset staket og åpnet. Dette gjelder også løype 12 fra Straumen til Kjerringnes. Det anmodes å holde seg til løypetraseen.

Husk Løypekort!

4. Mars 2020

Åpning av løyper på Røsvatnet

Fra Torsdag 5. mars åpnes resterende av løype 10 fra Røssvassbukt til Nordrøsvatnet og fra Røssvassbukt til Hjartfjellneset. Resterende av løype 11 åpner når isen er kontrollert. Løype blir trolig merket iløpet av helgen.

Isen over Bleikvatnet er fortsatt dårlig utfor løypetrase.
Kjør kun etter staket løype, infoskilt er satt opp.

Prøv å hold bredden på løypetraseen og kjør på høyre side.

20. Februar 2020

Isforhold

Det er nå åpnet for kjøring over Grønnvatnet og Bleikvatnet. Det betyr at det nå er sammenhengende løype mellom Bjerka og Røsvatnet. Løyper på Røsvatnet er fortsatt stengt, de blir åpnet så snart isforholdene er trygge.

4. Februar 2020

Åpning av løper fortsetter!

Fra onsdag 5. februar åpnes følgende løyper:

 • L1, L2 - Bjerka/Bjerkadalen til Kjensvatnet
 • L4 fra Kjensvatnet til Leirskardalen
 • L5 fra Leirskardalen til Brygfjelldalen
 • L6, L9 fra Rundmoen til Grønnvatnet.

 • Ikke kjør på Grønnvatnet og Bleikvatnet, da det er dårlig is. Kjør forsiktig og vis hensyn til andre.

  Husk Løypekort!

  1. Februar 2020

  Åpning av løyper sesongen 2020.

  I går Fredag 31. Januar åpnet deler av L10 og L11, Bleikvatn-Røsvatn-Tustervatn. Det er enda ikke mulighet for å kjøre ut på noen av isene. Resterende blir åpnet så snart isforholdene tilsier det.

  Løyper fra Bjerka, Leirskadelen og Brygfjelldalen blir trolig åpnet neste helg.

  I år vil løyper i Hemnes bli tilgjengelig i GoMap. Mer info fra Hemnes Kommune kommer.

  4. April 2019

  Løypenett og dispensasjoner

  I samråd med reinbeitedistriktene utvides åpningstiden av hele løypenettet i Hemnes til og med 21. April. Av forutsetting at det vises stor hensyn til rein i nordlige områder av løypenettet.

  Alle dispensasjoner gitt etter § 5b, varig funksjonshemmet og § 6 særlige tilfeller som er gitt i områdene Korgfjellet/ Vesterfjellet og Rostafjellet stopper den f.o.m. den 16. April. De øvrige områdene blir åpnet videre, men kan bli stoppet på kort varsel.

  Viktig melding

  Det går noe rein ved Tustervassdammen, vis hensyn. Dersom reinen står i løypa, stopp og vent til reinen har forlatt løypa før videre kjøring. Reinen skal hentes i løpet av helgen i uke 14.

  28. Mars 2019

  Årsmøte, stenging av løype 4 og Vipps nummer

  Mandag 8. April holder Snøscooterforeningen årsmøte ved Korgen Vertshus kl.19.00.
  Det blir servert Pizza, vel møtt!

  Vi har nå fått Vipps nummer (558142). Der kan du registrere deg som medlem.

  I forbindelse med store nedbørsmengder, stenges L4 Kjennsvatn - Leirbotnet med umiddelbar virkning. Vi gjør også oppmerksom på at det på islagte vann kan forekomme store mengder med overvann. Det bes om å vise hansyn til værforholdene.

  WWW

  7. Mars 2019

  Viktig melding!

  Det er mye rein i området Bjerkamarka, Vekthaugen og på Rostafjellet. Vi er inne i en periode hvor reinen har behov for ro.

  Etter å ha vært i kontakt med reineierne ønsker ikke de å stenge løypa fra Bjerka til Store Målvatn så lenge snøscooterne holder seg til løypenettet. Dersom reglene for løypenettet ikke blir overholdt, og/eller det er ulovlig kjøring i andre områder, vil løypenettet stenges i sin helhet.

  Kjøring på Rostafjellet er utenfor løypenettet, og all kjøring uten dispensasjoner er forbudt. Politiet er kontaktet med oppfordring om å gjennomføre kontroller i området.

  2. Mars 2019

  Midlertidig stengning av Løype 6

  Løype fra Rundmoen til Krokmoen stenges midlertidig, dette på grunn av blindholke langs traseen. Så snart snøen har festet seg til isen, blir løypa åpnet igjen.

  Vi minner også om at det er bekkeløp som er åpne i løypenettet, etter det siste regnværet. Enkelte kan være noe vrien å komme over.

  13. Februar 2019

  Stengning av Løype 4

  I forbindelse med store nedbørsmengder stenges løype 4 Kjennsvatnet - Leirbotnet med umiddelbar virkning. Det vil bli satt opp skilt. Det gjøres også oppmerksom på at det på islagte vann kan forekomme store mengder med overvann. Det bes om å utvise hensyn til værforholdene.

  Åpning av L4 vil bli kunngjort, da forholdene ligger til rette for det. Det informeres ellers om at løypene på alle islagte vann er staket.

  06. Februar 2019

  Åpning av løyper på Røsvatnet

  I morgen (Torsdag 7. Februar) åpner alle løyper på Røsvatnet, bortsett fra Røsvassbukt-Nordrøssvatn og Skarelv-Nordrøsvatn. Disse løypene blir staket så snart sundet blir trygt. Røsvassbukta blir staket denne uken, så til helgen blir det mulig å kjøre til Sverige fra både Skarelv, Røsvassbukt og Tustervatnet.

  Bleikvatnet er også åpnet.

  29. Januar 2019

  Oppdatering på Løypesiden

  Det er nå mulig å se mer detaljert info om hver enkelt trasè under Løyper. Ved å trykke på løypestrekning med Grønn skrift, kommer det opp en boks med mer detaljer informasjon.

  (Trykk ved siden av boksen for å lukke den.)

  25. Januar 2019

  Enkelte løyper åpnet.

  I dag åpnet enkelte løyper i løypenettet. Grunnet dårlig/lite is på Røssvatnet, Tustervatnet og Bleikvatnet er det bare deler av Løype 9, 10 og 11 som er åpnet. Det vil bli åpnet så snart det blir bedre isforhold.

  Det oppfordres å holde høyre side når man ferdes i løypenettet. Dette gjør det tryggere å møte de som kommer i motsatt retning. Ved å holde bredden på løypa unngår man at den blir dypest på midten, og det blir lettere for løypemanskap å opprettholde en bra standard.(Og med å holde bredden, mener vi innafor rimeligetens grenser.)

  Kart for løyper som åpnet i dag:
  Løypekart for åpnede løyper

  22. Januar 2019

  Dato for åpning av løypenettet

  Løypemaskaper er nå i full gang med trakking, skogrydding og staking av løypetraseer.
  Det har vert usikkert når enkelte løyper kunne åpne på grunn av lite snø. Men etter det siste snøfallet den siste uken, er det bitt bedre forhold og åpningsdato er satt til Fredag 25. Januar.

  5. Januar 2019

  Diverse endringer på løypenummer og planlegging av nye løyper

  Det nermer seg ny Snøscootersesong og det jobbes for fult med å få på plass flere løyper. Det er i år gjort endringer på hvilket nummer hver enkelt løype har. Oversikten finner du under Løyper.

  L4 Kjennsvatn - Leirbotnet vil bli åpnet denne sesongen, slik at løypenettet blir sammenhengende igjen. Det jobbes også for åpning av L3 Kjennsvatn - Lauritsbokta (Østre del av Kjennsvatn). Løypetrase vil bli etter anleggsvei fra L4 ved kraftstasjon Vestre-Kjennsvatn.
  Det planlegges åpning av en løypetrase fra Rundmoen til Sørhaugen(L7), som fortsetter videre med L8 til toppen av Korgfjellet. Eksakt hvordan trasèen til L7 blir, er enda ikke klart.

  Denne Sesongen er det mulig å kjøpe dagskort, 3-dagerskort og ukeskort, i tillegg til sesongkort.
  Nettsiden for kjøp av løypkort er oppdatert og heter nå Scooterlisens.no.

  3. Januar 2018

  Oppdatering av snøscooterforeningens nettside

  Foreningen har nå fått ny webansvarlig og siden har fått seg en skikkelig oppdatering. Gammle inlegg og dokumenter er blitt fjernet, for bedre oversikt.
  Siden har også fått nytt og mer moderne utseene.

  WWW