Hemnes Snøscooterforening

Siste nytt - her legger vi ut siste nytt fra snøscootermiljøet

25. Mars 2018

Inderdal gård inviterer til påskekafe:

Også i år inviteres det til kafe på inderdal gård. For de som ferdes i løypenettet blir det samme som i fjor mulig å kjøre opp til gården fra løype 8. Det blir satt opp skilt ved Forsbakken, slik at alle som kommer finner fram.

Se vedlagt plakat for mer info om klokkeslett og matsalg.

(Klikk på bildet for større tekst.)

22. Februar 2018

Vær OBS på lite snø og is enkelte steder i løypenettet!

På grunn av lite snø og mye vind denne sesongen, er det enkelte plasser med is og hard snø.
I Mørkbekklia (L7) er det mye is. Det er da fare for blindholke ettersom det er meldt en del snø til helga.
Med det anbelfales det å ta det rolig der.

Over Slegda (L8) er det også lite snø og derfor en del stein som stikker opp.

3. Februar 2018

Myndighet for kontroll av løypekort

SNO har nå fått myndighet til å kontrollere løypekortet til de som ferdes i løypenettet. Om du ikke har kjøpt kort, kan det bli gitt fortenklet forelegg på stedet.

Fra 500 kroner til 3000 kroner

Gebyr blir i utgangspunktet ilagt på stedet. Det er aktuelt å gi gebyr både for lovbrudd som fram til nå er straffet med forelegg, og for forseelser som er håndtert ved å informere om regelverket. Som før vil mer alvorlige lovbrudd bli anmeldt. Det samme gjelder gjentatte tilfeller av isolert sett mindre alvorlige tilfeller.

Strafferettslige reaksjoner, hovedsakelig i form av forelegg, skal fortsatt være hovedregelen. Grensen for hvilke overtredelser som fører til overtredelsesgebyr er satt relativt lavt, og størrelsen på gebyrene spenner fra 500 kroner til 3 000 kroner.

3. Januar 2018

Oppdatering av snøscooterforeningens nettside

Foreningen har nå fått ny webansvarlig og siden har fått seg en skikkelig oppdatering. Gammle inlegg og dokumenter er blitt fjernet, for bedre oversikt.
Siden har også fått nytt og mer moderne utseene.

WWW

14. Juni 2017

Hemnes Snøscooterforening deltok som driftsansvarlig for løypenettet i Hemnes på evalueringsmøte med reindrifta i forhold til L9 - Korgfjellet - Tustervatn dam.

Kort oppsummert sier Helge Anti at de ikke har hatt noen negative opplevelser med Korgfjelløypa denne sesongen. Det viktigste for dem er at stengingen respekteres når de kommer med rein fra vinterbeite som vil være rundt 15. april.

Helge sier at de registrerer at det er mindre spor i fjellet etter etableringen av løypenettet, så i så henseende er det positivt der også.

Klage på L9 og de to andre løypene i Hemnes er fortsatt under behandling.

3. Mai 2017

Da var snøscootersesongen over for i år og alle løyper er nå STENGT.

Hemnes Snøscooterforening takker alle frivillige som har deltatt i løypearbeidet i sesongen, og også en takk til brukerne som i stor grad har respektert lover og regler og holdt seg i løypenettet.

14. April 2017

Beskjed fra Hemnes kommune:

Alle løypene unntatt løypene på Røsvatnet stenger tirsdag 25. april klokken 18.00. Løypene på Røsvatnet, og Tustervatnet stenger 5. mai.

L1 - Bjerkadalen - til L2 Kjendsvasslia og L10 - Parkering Bjerkalia til L1 stenges onsdag 19. april klokken 16.00 på grunn av mye rein i området.

Vi oppfordrer alle til å vise hensyn til reindrifta og å respektere stengingen.

Kjøring med hyttedispensasjon er fortsatt tillatt. De andre løypene er åpne til 25. april så fremt det ikke kommer andre meldinger om stenging.