Hemnes Snøscooterforening

Siste nytt - her legger vi ut siste nytt fra snøscootermiljøet

20. April 2018

Meldig fra Hemnes Kommune

På bakgrunn av rasfare og overvann på vassdragene, stenges løypenettet i Hemnes fra 20.04.
Merking vil bli tatt ned så snart som mulig

Det vil bli kjørt revisjon av plan for snøskuterløyper i Hemnes etter sommeren 2018 og vi ønsker tilbakemeldinger fra de som har benyttet seg av løypenettet denne sesongen.

Bilder fra Bleikvassli Vinter Festival

Kontroll av løypekort

Vi oppfordrer alle til å ha løypekortene lett tilgjengelig, ettersom det trolig blir kontroll i forbindelese med helgens arrangement.

Bleikvassli Vinter Festival

Program Lørdag 7. April

Inngang åpner klokken 10:00. Hillclimben starter 11:00 i Gruva. Inngang 150,-/gratis under 12 år.

Afterscooter med live opptreden og matservering. På skola fra 18:00 - 01:00. Inngang 250,-.

Program Søndag 8. April

Inngang åpner 10:00. Dragrace starter 11:00 i Bleikvassli sentrum. Inngangsbilett 200,-/gratis under 12 år.

Straight SnoX starter etter Dragracen.

Matservering av Brattli Gård.


Hemnes Snøscooterforening

På Søndag har vi i Snøscooterforeningen stan ved Dragområdet. Kom gjerne innom for en hyggelig prat!

WWW

25. Mars 2018

Inderdal gård inviterer til påskekafe:

Også i år inviteres det til kafe på inderdal gård. For de som ferdes i løypenettet blir det samme som i fjor mulig å kjøre opp til gården fra løype 8. Det blir satt opp skilt ved Forsbakken, slik at alle som kommer finner fram.

Se vedlagt plakat for mer info om klokkeslett og matsalg.

(Klikk på bildet for større tekst.)

22. Februar 2018

Vær OBS på lite snø og is enkelte steder i løypenettet!

På grunn av lite snø og mye vind denne sesongen, er det enkelte plasser med is og hard snø.
I Mørkbekklia (L7) er det mye is. Det er da fare for blindholke ettersom det er meldt en del snø til helga.
Med det anbelfales det å ta det rolig der.

Over Slegda (L8) er det også lite snø og derfor en del stein som stikker opp.

3. Februar 2018

Myndighet for kontroll av løypekort

SNO har nå fått myndighet til å kontrollere løypekortet til de som ferdes i løypenettet. Om du ikke har kjøpt kort, kan det bli gitt fortenklet forelegg på stedet.

Fra 500 kroner til 3000 kroner

Gebyr blir i utgangspunktet ilagt på stedet. Det er aktuelt å gi gebyr både for lovbrudd som fram til nå er straffet med forelegg, og for forseelser som er håndtert ved å informere om regelverket. Som før vil mer alvorlige lovbrudd bli anmeldt. Det samme gjelder gjentatte tilfeller av isolert sett mindre alvorlige tilfeller.

Strafferettslige reaksjoner, hovedsakelig i form av forelegg, skal fortsatt være hovedregelen. Grensen for hvilke overtredelser som fører til overtredelsesgebyr er satt relativt lavt, og størrelsen på gebyrene spenner fra 500 kroner til 3 000 kroner.

3. Januar 2018

Oppdatering av snøscooterforeningens nettside

Foreningen har nå fått ny webansvarlig og siden har fått seg en skikkelig oppdatering. Gammle inlegg og dokumenter er blitt fjernet, for bedre oversikt.
Siden har også fått nytt og mer moderne utseene.

WWW

14. Juni 2017

Hemnes Snøscooterforening deltok som driftsansvarlig for løypenettet i Hemnes på evalueringsmøte med reindrifta i forhold til L9 - Korgfjellet - Tustervatn dam.

Kort oppsummert sier Helge Anti at de ikke har hatt noen negative opplevelser med Korgfjelløypa denne sesongen. Det viktigste for dem er at stengingen respekteres når de kommer med rein fra vinterbeite som vil være rundt 15. april.

Helge sier at de registrerer at det er mindre spor i fjellet etter etableringen av løypenettet, så i så henseende er det positivt der også.

Klage på L9 og de to andre løypene i Hemnes er fortsatt under behandling.

3. Mai 2017

Da var snøscootersesongen over for i år og alle løyper er nå STENGT.

Hemnes Snøscooterforening takker alle frivillige som har deltatt i løypearbeidet i sesongen, og også en takk til brukerne som i stor grad har respektert lover og regler og holdt seg i løypenettet.